about

Implantaten

Binnen onze praktijk werken we direct samen met een tandarts implantoloog. Het voordeel is dat de lijnen kort zijn en er direct overleg mogelijk is, zodat de kwaliteit optimaal is. U hoeft dus voor het plaatsen van uw implantaten niet meer naar een andere praktijk! U blijft in uw vertrouwde omgeving.

Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan Praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog. In nauwe samenspraak kunnen onze praktijk en de implantoloog ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.

Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee of vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Beide materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd bij de implantoloog onder plaatselijke verdoving.

Implantaten kunnen geplaatst worden in de bovenkaak en onderkaak, implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldiger voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

Wanneer kiezen voor implantaten

Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een "normaal" kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan Praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij u doorverwijzen naar een implantoloog. De beoordeling is in zo'n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.

about

Voor het beste resultaat

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.

about

De tandprotheticus en implantoloog

De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een "normaal" kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, wordt door de implantoloog met wie wij samenwerken bepaald of er implantaten worden geplaatst en hoeveel. De implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk uw implantaten heeft gekregen, licht de implantoloog onze praktijk weer schriftelijk in over de stand van zaken. Vervolgens zal de verdere behandeling na +/- 6 weken plaatsvinden. Wij zullen starten met de vervaardiging van de nieuwe prothese op implantaten. Samenvattend: Praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten verzorgt het uitneembare deel van uw kunstgebit, de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

Het plaatsen van de implantaten

Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden. Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook worden er röntgenfoto's gemaakt van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto's maakt de implantoloog een behandelplan en dient dit in bij uw verzekering. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, wij zullen u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst welke in de mond zichtbaar zijn en de huidige prothese, indien noodzakelijk, aangepast. Na een ingroei periode van ongeveer 6 weken wordt de prothetische behandeling gestart. In de tussenliggende periode blijft u onder controle voor de wondgenezing en het ingroeien van de implantaten.

Het maken van de prothese op implantaten

Nadat u de implantaten heeft gekregen zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese op implantaten. Ons gehele team zal haar uiterste best betrachten om uw gebitsprothese perfect op de implantaten te laten passen.

De verschillende soorten implantaat constructies

Er bestaan verschillende mannieren om uw prothese aan de implantaten te bevestigen. Te weten:

  • drukknoppen
  • staafhuls
  • locators
  • telescoopconstructie
  • magneten
about
  • druknoppen
about
  • staafhuls
about
  • locators
about
  • telescoopconstructie

Afhankelijk van de ruimte en de positie van de implantaten zal door de tandprotheticus hieruit een keuze gemaakt worden.

Controle

Praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van de prothese een aantal afspraken met u voor na controles.

Reiniging is van cruciaal belang

Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte. Binnen Mondzorgcentrum Oisterwijk is de Praktijk voor Mondhygiëne Noami Adler gevestigd.

 

 

De folder is in PDF formaat en is te lezen met Adobe Acrobat Reader. Kunt u de folder niet bekijken? Download dan eerst Adobe Acrobat Reader.

Afspraak maken

Maak meteen online een afspraak met praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten.

klik hier