about

Wat doet Mondzorgcentrum Oisterwijk?

De tandprotheticus, specialist voor uw prothese

Wij zijn specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese. Deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is. Op verwijzing/samenwerking met een tandarts of implantoloog vervaardigen wij geheel zelfstandig ook partiële/frameprotheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.

Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen. Wij kunnen u er alles over vertellen en u gratis adviseren.

Bent u al prothese drager? Misschien heeft u dan het idee dat uw prothese nog prima voldoet. Toch is een tweejaarlijkse controle geen overbodige luxe. Uw kaken kunnen slinken waardoor de prothese niet meer goed past, deze zal daardoor onnodige schade aanbrengen aan uw kaken. Dit kan door regelmatige controle en onderhoud waarschijnlijk voorkomen worden. Deze controle is bij ons gratis.

 

Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese heb?

Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werken wij zelfstandig aan uw prothese. Hierbij bespreken wij uw persoonlijke wensen. In totaal bestaat de behandeling uit vijf afspraken en een controle.

1e afspraak: Afdruk

Tijdens het eerste bezoek wordt een medische anamnese afgenomen. Hierbij kijken we hoe het met uw (mond)gezondheid is en ook de prothetische status wordt beoordeeld. Tijdens deze eerste afspraak worden de 1e afdrukken gemaakt.

2e afspraak: Definitieve afdruk

Er worden individuele malletjes gemaakt waarmee we de precieze vorm van uw onder- en bovenkaak vast kunnen leggen.

3e afspraak: Beet bepalen

Vervolgens wordt de relatie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak vastgelegd zodat – als u straks dicht bijt – de kiezen ook op de juiste manier op elkaar komen. Ook wordt dan overleg gevoerd over de kleur en vormgeving van de tanden.

4e afspraak: Passen in was

U krijgt de prothese ter beoordeling te zien. Deze is in was zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Maak van deze mogelijkheid gebruik, nu kunnen er nog gemakkelijk veranderingen worden aangebracht.

5e afspraak: Plaatsen nieuwe prothese

De prothese wordt na uw goedkeuring verder afgewerkt en vervolgens geplaatst.

Controle

De dag na plaatsing controleren wij de mond op eventuele pijnplekken en kijken of er ongemakken zijn bij het eten.

 

De kosten van een prothese zal veelal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wij kunnen u hierover nader informeren. Bij alleen een boven- of onderprothese vervalt de 3e afspraak, deze wordt met de 2e afspraak gecombineerd. Bij implantaat gedragen protheses is de procedure iets anders. Dit zal echter met u besproken worden wanneer er implantaten geplaatst worden of als deze al aanwezig zijn.

 

Neemt u contact op met ons als:
er pijnklachten zijn
uw prothese los zit
uw gezicht veranderd is
uw prothese regelmatig breekt

Herkent u een van deze bovenstaande problemen, maak dan een afspraak met onze praktijk. Ten slotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij geven sowieso op geleverd werk één jaar garantie en eventuele problemen achteraf (bijvoorbeeld pijnplekken) lossen wij kosteloos voor u op.

Reparaties en aanpassingen (rebasing) van de volledige prothese zijn bij ons in bekwame handen, dit zijn meestal handelingen welke in het basispakket vallen en dus door de verzekeraar volledig vergoed worden.

Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een Geschillencommissie kent. www.ont.nl

Afspraak maken

Maak meteen online een afspraak met praktijk voor tandprothetiek Rob van Straten.

klik hier